Vaak gestelde vragen (FAQ)

 1. Hoe dik is het gebruikte materiaal?
  In de regel 7 tot 8 mm. Daarvan afwijkend kunnen naar wens meerdere vierkante meter grote vloermotieven dikker worden vervaardigd en fijne wandmotieven dunner uitvallen. De mogelijke bandbreedte ligt tussen 6 en 10 mm.

 2. Kan het aangeboden motief ook in een andere maat worden geleverd?
  Ja, ieder motief kan in iedere denkbare maat worden geleverd. Er is naar boven geen grens, wel echter naar onderen, daar menig motief pas vanaf een bepaalde minimale grootte kan worden afgebeeld. Bij rechthoekige motieven dient de verhouding tussen lengte en breedte te worden aangehouden, waarbij vrije ruimtes zinvol kunnen worden opgevuld wanneer een mozaïek bv. een muur geheel moet bedekken.

 3. Hoe duur wordt een bestelling met speciale maten?
  De prijs wordt steeds naar de oppervlakte en het gewenste oppervlak van de mozaïeken berekend. Daarbij maakt het geen verschil of u een standaard maat of een speciale afmeting wenst aan te schaffen. Standaard maten zijn in de regel echter sneller leverbaar. Er is geen meerprijs voor speciale afmetingen.

 4. Hoe duur is het, een eigen motief als mozaïek te laten leggen?
  Voor ons maakt het geen verschil, of u een motief uit ons sortiment koopt of een eigen motief wilt laten vervaardigen. De kosten en moeite voor ons zijn dezelfde en vandaar ook der prijs. Neem gewoon een bepaald motief en calculeer de prijs online.
  Afwijkend van deze online calculatie heffen wij een toeslag bij personen portretten van 180 € (incl. BTW) per gezicht en moeten tevens een toeslag calculeren, indien u het gebruik van synthetisch vervaardigde kleuren wenst (kleurnummers 17 en 40 tot 43).

 5. Ik wil een motief van u van een inscriptie voorzien. Gaat dat?
  Ja, bij ons gaat alles wat enigszins realiseerbaar is. Neem een dikke stift met een 8 mm brede punt. Wat u daarmee kunt schrijven, kunnen wij ook als mozaïek leggen.

 6. Zijn de mozaïeken water- en vorstbestendig?
  Het marmer zelf is na de behandeling met steenolie verzadigd en kan geen water meer opnemen. Een geslaagde bescherming van de mozaïeksteentjes betekent echter nog niet, dat het steeds lukt een mozaïek waterdicht te vervoegen. Vandaar komt het er veel meer op aan, dat de ondergrond van het mozaïek waterdicht is. Wij adviseren het gebruik van een afdichtende kleefstof speciaal voor aardewerk voor de montage van het mozaïek. Daarmee bent u aan de veilige kant.
  De vorstbestendigheid is eveneens minder een vraag van het mozaïekmateriaal als meer van de gelukte afdichting. Indien het mozaïek niet verzadigd in de kleefstof zit en zich ergens holtes met water kunnen opvullen, dan springt het bevriezende water het mozaïek er op deze plaats vanaf.
  Het klopt, dat grote marmeren platen bij vorst eruit kunnen breken. Evenwel zijn de in het marmeren mozaïek gebruikte steentjes te klein, als dat er soortgelijke spanningen door vorst zouden kunnen ontstaan. Bescherm uw mozaïek met een steenolie impregneer en vernieuw deze alle 1 à 2 jaar, dan straalt uw mozaïek ook nog over 50 jaar als nieuw.

 7. Kunnen mozaïeken ook in zwembaden onder water worden aangelegd?
  Ja, maar dan dienen de mozaïeken met een anderen techniek te worden vervaardigd. Wij mogen in deze gevallen geen gaas aan de achterkant aanbrengen maar moeten met een kleeflaag aan de voorkant werken, die na de montage weer wordt verwijderd. De steentjes dienen na de montage steeds verzadigd in de mortel te zitten. Werk a.u.b. in ieder geval met een vakbedrijf samen en verleg zelf geen mozaïeken onder water.

 8. Worden de mozaïeken al voorzien van een bescherming voor het steen geleverd?
  Nee, dat zou niet professioneel zijn. Zouden wij het steen bv. reeds met olie verzadigen, zou het voegmateriaal zich niet meer zo goed met de steen verbinden. Een oppervlaktebehandeling dient steeds dan pas te gebeuren, nadat een mozaïek werd aangelegd, vervoegd en gereinigd. En natuurlijk moet het mozaïek voor de behandeling helemaal zijn gedroogd.

 9. Zijn mozaïeken voor de buitenmuur / het buitenbereik geschikt?
  De geschiktheid hangt daarvan af, of het voor u mogelijk is het marmer doelmatig te beschermen. Ook hout heeft een regelmatig verfje nodig, anders wordt schade berokkend. Bij onze mozaïeken is dit net zo. Indien u het steen niet met steenolie verzadigt of met een andere geschikte bescherming behandelt, kunnen alle in het milieu voorhanden stoffen in het steen binnendringen. Verkleuringen door uitwerpselen van vogels of erosie door zure regen zijn bij onbehandeld marmer typisch te verwachten en kunnen alleen door een correcte behandeling worden verhinderd. Bevindt het mozaïek zich op een voor u niet gemakkelijk toegankelijke plaats, dan bestaat het risico, dat u het onderhoud verwaarloost. Na vele jaren merkt u dan, dat het mozaïek heeft geleden. Dan kunt u het uitsluitend nog door afslijpen saneren. Omdat de steentjes in de regel 7-8 mm dik zijn en er nauwelijks meer als 0,5 mm moet worden afgeslepen tot u weer op gezonde substantie stoot, dient men ook met zo’n maatregel alle 10 jaar te calculeren. De algemeen verkrijgbare beschermmiddelen dienen daarentegen ca. alle 2-3 jaar vakkundig te worden opgebracht.

 10. Hoe gevoelig zijn de blauwe steentjes voor zonlicht?
  Het aandeel UV-licht van de zon is bijzonder energierijk. Ons mensen bezorgt het UV-licht kanker en bij de blauwe kleurpigmenten leidt de energie tot afbraak van de kleur. Wordt een mozaïek met donkerblauwe steentjes aan de zuidkant van een façade gemonteerd, zult u na ca. 3 jaar qua kleur een verandering in richting roze herkennen. Bij de lichtblauwe steentjes duurt het beduidend langer.
  Reeds vensterglas filtert het UV-licht er bijna geheel uit zodat de montage op een zonnige plek in het huis al geen probleem meer is. In het buitenbereik kan men het beste de noordkant van het huis kiezen of tenminste uitsluitend de morgen- en avondzon toelaten. De dure blauwe steentjes worden echter uitsluitend in heel weinig mozaïeken verwerkt, zodat deze vraag in de regel niet opduikt.

 11. Kan men bij een motief eigen kleurwensen realiseren, zodat dit beter bij onze tegels past?
  Ja, de kleuren kunnen aan de individuele wensen worden aangepast. Evenwel zijn daarvoor heel precieze gegevens nodig, opdat het niet tot misverstanden komt. Wij hebben daarvoor een schets met navenante toewijzing aan onze kleurnummers nodig.

 12. Hoe worden uw levertijden berekend?
  De levertijden hangen van vele factoren af en zijn geen vaste maat. In de regel leveren wij de door u bestelde mozaïeken binnen 6 weken, meestal sneller, maar in uitzonderingen ook later. Bijzonder moeilijk te calculeren zijn problemen met de transportmaatschappijen. Ook een overvolle orderportefeuille kan langere levertijden veroorzaken. Wij informeren u in ieder geval bij een aanvraag over de actuele levertijd.

 13. In welke vorm wordt het mozaïek geleverd (geprefabriceerd op enkel genummerde gazen of losse vorm)?
  Mozaïeken tot 2 qm oppervlakte worden samenhangend in een stuk geleverd. Voor zover het mozaïek uit kleine steentjes bestaat, wordt het als een tapijt samengerold. Mozaïeken boven 2 qm oppervlakte worden eerst samenhangend vervaardigd en aansluitend onderverdeeld.

 14. Hoe loopt de betaling af?
  Bij alle bestellingen vanuit Nederland wordt een aanbetaling van 50% verwacht. Bij bestellingen van Duitsland uit, is een aanbetaling van 30% voldoende. Evenzo is een levering naar Nederland onder rembours mogelijk, zodat de aanbetaling op 30% wordt gereduceerd.

 15. Hoe krijg ik de levering?
  De levering wordt via UPS of DHL afgewikkeld.

 16. Welke garanties heb ik, indien er problemen ontstaan?
  Voor onze tekortkomingen zijn wij steeds geheel zelf aansprakelijk. U ontvangt een kosteloze vervanging indien het motief bij het transport werd beschadigd of een ander manco toont.
  Indien wij geen fouten hebben gemaakt en iets u niet bevalt, kunt u standaardmotieven in standaardafmetingen altijd binnen 30 dagen teruggeven. U draagt dan slechts de transportkosten en wij vergoeden u de waarde van de goederen.
  Speciale vervaardiging en speciale maten kunnen eveneens worden teruggegeven, evenwel willen wij in dat geval ons verlies fair met u delen. De iets omvangrijkere regelingen voor dit geval vindt u in onze Algemene Verkoopvoorwaarden AVV.