Marmer

De gesteentenaam "marmer" stamt van het Griekse woord "marmaros" en betekent zo veel als "glanzende rotssteen".
Marmer ontstaat door de omzetting van Kalksteen onder hoge druk en/of hitte. De kalklagen in het aardrijk berusten meestal op sedimenten van schelpen of kleinere schaaldieren. De nodige druk ontstaat bv. bij de beweging van de aardkorsten en de daarbij ontstane plooiing van gebergten.
Een verandering van kalksteen naar marmer door hitte gebeurt bv. in de buurt van vulkanen. Daarbij ontstaat het marmer in de regel om een hete kern heen, die zelf het waardevollere en hardere graniet bevat. De omzetting noemt de geoloog metamorfose.

De verschillende, in de natuur aanwezige, kleuren ontstaan door verontreinigingen van het op zich witte materiaal met kolenstof, pyriet, chloriet en anderen mineralen. In principe is het materiaal op lange duur kleurecht en bestendig tegen vorst en weersinvloeden. Evenwel kan in het poreuze materiaal water indringen en daarmee ook mineralen, die dan het witte marmer verkleuren. Ook is het marmer gevoelig voor ieder soort zuur, tenslotte bestaat het slechts uit kalk, dus uit calciumcarbonaat, een reactieproduct van koolzuur en calciumhydroxide. Komt calciumcarbonaat met een sterk zuur in aanraking, dan verdringt het sterke zuur het zwakke zuur uit het zout. De kalk lost zich op zoals bij de reiniging van een verkalkt elektrisch apparaat. En dat mag natuurlijk niet het geval zijn.

Wij leveren onze mozaïeken alle onbehandeld. U kunt het natuursteen volgens uw voorstellingen verder bewerken (bv. polijsten) of door behandeling met steenolie beschermen. Welke methode ter bescherming van marmer u ook mocht toepassen, een bepaalde aandacht en onderhoud moet u toch wel aan het materiaal besteden, wanneer het niet helemaal veilig en droog binnenshuis wordt geplaatst.

Naast de goed 2000 wereldwijd beschikbare marmersoorten is er ook nog synthetisch vervaardigd marmer. Een speciale firma in Italië vervaardigt licht- en donkerblauw synthetisch marmer, dat ook bij enkele van onze mozaïeken wordt ingezet. Hier is bijzondere voorzichtigheid geboden, omdat de blauwe kleur onder directe zonnestralen in de loop van de jaren vergaat en het synthetische marmer van een blauwe in een roze kleur overgaat. Van deze verandering is het lichtblauwe marmer (kleurnummer 33) duidelijk sterker betroffen dan het donkerblauwe marmer (kleurnummer 32). De energierijke ultraviolette straling van het zonlicht verandert de kleurpigmenten van het lichtblauwe marmer binnen 3 jaar herkenbaar, die van het donkerblauwe binnen ca. 10 jaar. Mozaïeken met blauw synthetisch marmer mogen bijgevolg uitsluitend in het binnen- of schaduwbereik van een huis worden geplaatst, indien een langjarig gebruik van de mozaïeken wordt nagestreefd. Achter glas of onder water kan de zon het materiaal niet aantasten.