Wat maakt het verschil in kwaliteit van een mozaïek?

Bij een mozaïek is net zoals bij een geschilderd motief. Niet de vraag, hoeveel liter verf er voor een motief wordt verbruikt is bepalend, maar wat een kunstenaar daarvan maakt.

Marmer is een edel materiaal en van indrukwekkende kleurenpracht, indien het wordt gepolijst. Echter ook hier speelt de prijs voor het materiaal uitsluitend een ondergeschikte rol. De kwaliteit van een afbeelding, en daarmee zijn waarde, wordt door andere factoren bepaald.

Een met de hand gebroken marmermozaïek in beste kwaliteit, bereikt op de markt een hoge prijs. Wij bieden onder de gebruikelijke marktprijs aan door werkorganisatie op verschillende niveaus bij de mozaïekvervaardiging en de samenwerking met kunstenaars, die zonder ons hun werken niet grensoverschrijdend zouden kunnen aanbieden.

Wij werken niet als handelsonderneming, dat over meerdere tussenstappen uw opdracht verder doorgeeft en uit onbekende bron dan de waren betrekt. Deze gebruikelijke methode van andere ondernemingen, die met mozaïeken uit dezelfde regio op de markt optreden, heeft enorme schommelingen wat betreft de kwaliteit en uitvoering als gevolg. Wij werken met een vaste groep van medewerkers en weten steeds, wie wat bij ons gemaakt heeft. Bijgevolg kunnen wij terugmeldingen van onze klanten verder geven en zijn als organisatie in staat om te leren.

Vergeleken met ons begin en de tegenwoordig nog op de markt gebruikelijke kwaliteit bij gunstige mozaïeken, hebben wij een ontwikkeling doorgemaakt, die ons duidelijk onderscheidt van onze concurrenten. Wij hebben het potentiaal voor vervaardiging tegen geringere loonkosten in een Arabisch land benut en op het in Duitsland geldige kwaliteitsniveau geheven. Vandaar dat wij goed en gunstig zijn. Wij betalen onze partners voor hun producten echter ook de drievoudige prijs van dat, wat ze op de markt ter plaatse voor hun producten bereiken (en hen door de reeds genoemde handelaars wordt geboden). Ook daarachter steekt een duidelijke strategie. Wij willen niet "goedkoop", "snel" en "slecht zijn", maar wij verlangen en accepteren uitsluitend absolute perfectie. En die dient men te waarderen en te realiseren, doordat men de noodzakelijke tijd voor perfect werk betaalt, geld uitgeeft voor marmer in de beste kwaliteit en eventueel ook eens iets weggooit en nieuw maakt, wanneer een werkstuk mislukt uit redenen die altijd kunnen voorkomen.

Door ons streven naar hoogste kwaliteit, hebben wij intussen een organisatievorm en werktechniek ontwikkeld, die verders uitsluitend nog bij edele Italiaanse mozaïekfabrikanten is aan te treffen. Aan dit niveau oriënteren wij ons en werken daarom met een merknaam, die onze aanspraak op hoogste kwaliteit symboliseert. Onder het merk IVENZO bieden wij u de in 2000 jaar traditioneel ontwikkelde Arabische kunstvaardigheid van het mozaïekleggen in combinatie met modernste, industriële organisatievormen en standaards.

Deze klassieke joint venture tussen onze partners en ons, is van wederzijds nut. Het brengt u de schoonheid van de aangeboden kunst tegen betaalbare prijzen naar huis en biedt onze partners een inkomen, waarmee ze hun economische situatie door vlijt en werk geslaagd kunnen verbeteren. In deze coöperatie ligt een grote kans, die samen gaat met fairness, begrip en wederzijds respect.

Wij danken al onze klanten, die ons op deze weg hebben ondersteund en daarmee het economisch succes op onze ondernemingsfilosofie hebben laten volgen.